Google+ Spetsnaz - Specialstyrker og den eftertragtede maroon baret : Operator's Lab

torsdag den 6. juni 2013

Spetsnaz - Specialstyrker og den eftertragtede maroon baret

SPETSNAZ - navnet på de enheder, som fik vestens politikkere til at ryste i bukserne af skræk under den kolde krig. Spetsnaz træning er kendt for at være effektiv og nådesløs hård. Her er lidt om, hvad Spetsnaz egentlig er, og hvordan de træner.


 Spetsnaz tropper under træning
Spetsnaz betyder "enheder til særlige formål" og er ikke én bestem enhed, men nærmere en hovedtitel på en lang række enheder inden for det russiske militær, politi, og Indenrigsministeriets paramilitære tropper.

Dette indlæg koncentrere sig om Spetsnaz hos Indenrigsministeriet - hvordan de er struktureret, deres kompetencer, og hvordan de træner. 


Siden Ruslands revolution i år 1917/1918 har Indenrigsministeriet (forkortes: MVD) haft en forsvarsstyrke for interne anliggender (forkortes VV). Det kan være svært at skelne militærets tropper fra VV-enhederne. Ofte er eneste forskel det skuldermærke med VV-initialer som tropperne for interne anliggender altid bære.

Tropperne for interne anliggender (VV) er ikke bare et par hundrede soldater, men et paramilitært korps med eget luftstøtte, pansrede hjulkøretøjer og en lang række enheder. VV er dog ikke udstyret med eget panservåben såsom kampvogne, artilleri, eller en egentlig flåde og flyvevåben. I år 2012 talte VV mere end 250.000 mand, hvoraf ca. 50.000 mand opererede på ligefod med Hæren. Resten indgik som politienheder, logistiktropper,  sikringsenheder for bevogtning af samfundsvigtige installationer såsom arbejdslejre, ministerier, atomfacaliteter. 

Spetsnaz i VV
Inden for VV har man 15 Spetsnaz detachementer, fordelt geografisk over hele den russiske føderale nation. De er givet et detachementnummer og en forkortelse for "særlig enhed i tropper for interne anliggender": f.eks. 21st OSN. Det skal bemærkes, at numrene ikke er fortløbende, men afhængig af, om hvornår enheden blev oprettet. F.eks. findes 6th OSN og 31st ikke.

Detachementerne opererer som selvstændige enheder og indsættes i en lang række opgaver. De enkelte Spetsnaz detachementer er igen opdelt i underenheder med hver deres speciale: Bjergkrig, amfibie/undervandsoperationer, anti-terror/bykamp operationer, og rekognoscering mv.


Hvordan det enkelte detachement er opdelt i underenheder er meget afhængig af den region som det er stationeret i. De enheder som er i Moskva er mere orienteret i forhold til, at kunne støtte politistyrkerne og de paramilitære politistyrker, De Spetsnaz detachementer som er stationeret i bl.a. Chechenien eller Dagastan er indsat som regulære kampenheder og deltager i anti-terror operationer hvor man slår ned på regionale uroligheder og terrorgrupper. 


Op gennem halvfemserne var VV som helhed organiseret på en anden måde end idag. Kupforsøget i 1993 satte dybe spor i Rusland, og derfor var VV organiseret således det sad tungt på kontrollen af samfundsvigtige installationer og kontrolfunktioner. Endvidere var en af VV' opgaver i krigstid, at forsvare moderlandet når Ruslands militær var delvist bortrejst på opgave. Men slut-halvfemserne og tiden efter årtusindeskiftet krævede en omorganisering for at frigive personel til egentlig kampopgaver i bl.a. Chechenien og Dagastan, men også mange andre steder i den føderale nation, hvor uroen ulmede, eller hvor beslutningestagerne i Moskva ikke kunne nå ud.

Foruden de 15 Spetsnaz detachementer, her Indenrigsministeriet en uafhængig kommando, ODON, som referere direkte til ministeriet og er ikke tilknytten nogen af VV-regionerne. I ODON finder man 604th OSN 


604th OSN - de her mener det for alvor! 
Det er en Specialoperationsstyrke, og resultatet af fusionen af to tidligere enheder i VV. 

604th blev oprettet op gennem "nullerne" - omkring år 2004 - 2009, og kan sammenlignes med det franske GIGN og det tyske GSG 9. Enheden er geografisk placeret i Moskva - i det kæmpe kompleks som også huser Indenrigsministeriets efterretningstjeneste - FSB. Komplekset har komplette kopier af vestlige militære installationer, hoteller, og mindre byer, hvor enheder i ODON, herunder 604th OSN træner.

Enheden har været indsat i en lang række af operationer, men under Beslanmassakren i 2004m, nåede enheden desværre aldrig frem (dengang hed enheden Vympel), og lokal Spetsnazstyrker fra VV forsøgte forgæves at få situationen under kontrol. Resultatet var katastrofalt.

Og kan du klare mosten? ..
De fysiske krav hos 604th OSN er ikke for tøsedrenge. For at komme i betragtning til udvælgelsen, skal du først opnå retten til at bære den maroonfarvede baret. 

Hvert år afholder 604th to sportsevents i hver af de syv VV regioner (fordelt over hele den føderale nation, hvor frivillige fra de 15 Spetsnaz detachementer, samt særlige enheder fra politiet, kan deltage. Gennemfører man denne event tilfredsstillende, har man retten til at bære den maroon farvede baret hos sin egen enhed og resten af ens tid i de væbnede styrker. Endvidere er denne baret også en døråbner i forhold til ens karriere - især hvis man har et ønske om, at komme i 604th OSN. 

Baretten gives for:
  • Exceptionel fysisk karakter
  • stålsat mod
  • Den højeste grad af moral
For at komme i betragtning til at deltage i dettee event, skal du først gennemføre en hård fysisk test med utallige kettlebell snatches og 18 stk. pull-ups iført tung indsatsvest, riffel og hjelm - umiddelbart herefter følger en krævende test for dine skydefærdigheder. Klare du det, er du videre og begynder på en sportsevent der udfordre din funktionelle styrke og udholdenhed. De fleste af udfordringerne gennemføres i komplet SKYT-påklædning.

Her er nogle af de udfordringer som møder de håbefulde aspiranter:
  • Indledning: 10 km lynmarch.
  • Forhindringsbane - selvfølgelig med ild, vandpassager og rapelling.
  • Herefter følger 10 km løb
  • Udvalgte gymnastiske spring skal forevises til U.G.
  • En feltforhindringsbane under ekstrem stress - der bliver skudt omkring dig og du får bogstaveligt talt prygl imens du passere forhindringerne.
  • Sidste prøve: en 12 minutter lang sparring mod 3 modstandere som angriber dig på skift.
  • Hele testen skal være gennemført inden der er gået fire timer!Mange gennemfører egentlig denne event bare på viljen, men nogle må vende tilbage år efter år, og består alligevel ikke på tilfredsstillende vis, for man skal hele tiden leve op til de 3 overordnede krav - Exceptionel fysisk karakter, stålsat mod, samt den højeste grad af moral.

Denne event får de løb vi kender herhjemme, Herreløbet - Hellrun og Toughmudder, til at ligne en gåtur på strøget i solskin.


Burde vi ikke have en lignende test i det danske forsvar?

Kilder
bog: Enter the kettlebell, første sektion.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar